Významná historie spojená s významnými rody

Panovnické rody


Výčet důležitých evropských rodů si prohlédnete níže a přiřadili jsme k nim i jména těch vlastníků novobystřického zámku, kteří mu prospěli málo, nebo spíše ublížili (alespoň z dochovalých zdrojů tak lze dovozovat).

Naše malá země je ale důkazem toho, že i malé území ze svých řad od historie do dneška vychovalo velké lidi, kteří měli ať v rámci Evropy nebo i světa, výrazný podíl na dění a vývoji. A rozplétáním některých příběhů dojdeme zákonitě k tomu, že i velcí lidé a významné rody, měli na Novobystřicku svá sídla a zázemí, díky kterým mohli poslání národům uskutečnit. Některé z věhlasných osobností a důležitých rodů v minulosti vlastnily a ovlivňovaly i naši krajinu, a logicky i z novobystřického panství.

5.4.1400

Vítkovci Sezemovi z Landštejna

Roku 1282 se pak stalo bystřické panství součástí Čech, neboť připadlo Vítkovci Sezemovi z Landštejna. Hrad v románsko – gotické podobě vznikl pravděpodobně už za těchto […]
5.4.2018

Zöbingové

První doložitelná zmínka o Bystřici pochází už z roku 1175, což z ní činí nejstarší sídlo ve stávajícím okrese Jindřichův Hradec. Konkrétně je zmiňována osada Vistritz […]
Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku