Významná historie spojená s významnými rody

Panovnické rody


Výčet důležitých evropských rodů si prohlédnete níže a přiřadili jsme k nim i jména těch vlastníků novobystřického zámku, kteří mu prospěli málo, nebo spíše ublížili (alespoň z dochovalých zdrojů tak lze dovozovat).

Naše malá země je ale důkazem toho, že i malé území ze svých řad od historie do dneška vychovalo velké lidi, kteří měli ať v rámci Evropy nebo i světa, výrazný podíl na dění a vývoji. A rozplétáním některých příběhů dojdeme zákonitě k tomu, že i velcí lidé a významné rody, měli na Novobystřicku svá sídla a zázemí, díky kterým mohli poslání národům uskutečnit. Některé z věhlasných osobností a důležitých rodů v minulosti vlastnily a ovlivňovaly i naši krajinu, a logicky i z novobystřického panství.

5.4.2018

Kernovi

Po r. 1909 pak byl zámek společným vlastnictvím vídeňské rodiny Kernů se zmocněncem Bruno Kernem. Celý objekt byl upraven na poč. 20. století pro občasné užívání, […]
5.4.2018

Schönburg – Waldenburg

V letech 1900 – 1909 se stal majitelem zámku princ Schönburg – Waldenburg.
5.4.2018

Hochbergové

Teprve získáním panství Antonínem Josefem Tadeášem svobodným pánem (baronem) Hochbergem z Hennersdorfu v r. 1817 panství začalo prosperovat. Zchátralý zámek nechal baron zakrýt kulisou převýšeného objektu […]
5.4.2018

Trauttsmansdorffové

  Prosperity nedosáhlo panství ani v době, kdy patřilo Terezii hraběnce Trauttsmansdorffové (1771-1847), která vlastnila panství se zámkem až do roku 1817 a ve snaze pozvednout […]
5.4.2018

Loubal František

V letech 1807 – 1810 pražský měšťan František Loubal. Za jeho období v r. 1810 bylo údajně vytrháno železo pro použití do dvou železných hamrů, které […]
22.3.2018

Fünfkirchenové

Na konci 17. století – asi při převzetí r. 1693 Fünfkircheny – byly v tomto zámku pokoje – šatna, (šatnice), velká síň – sál, světnice Adamova, […]
22.3.2018

Slavatové

Roku 1615 zvelebené panství se zámkem koupila paní Lucie Otýlie z Hradce, provdaná za Viléma hraběte Slavatu, která je poté odkázala svému synovi Adamu Pavlu Slavatovi […]
22.3.2018

Vchynští z Tetova (dnes rod Kinských)

22.3.2018

Lobkovitzové

Od r. 1575 se panství na Bystřici ujímá Jan starší z Lobkovitz, pokračuje Jiří z Lobkovitz, od r. 1590 do 1593 Oldřich Felix z Lobkovitz, potom […]
22.3.2018

Krajířové z Krajku

Volfgang Krajíř, který byl již příslušník umírněné strany podobojí a příznivec kališnického krále Jiřího z Poděbrad (†1491), založil v blízkosti hradu před r. 1490 kapli sv. […]
Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku