Rozhovor o zámku na Radiu Česká Kanada
17.11.2017
Schönburg – Waldenburg
5.4.2018

Kernovi

Po r. 1909 pak byl zámek společným vlastnictvím vídeňské rodiny Kernů se zmocněncem Bruno Kernem.
Celý objekt byl upraven na poč. 20. století pro občasné užívání, zřízena tkalcovská škola s bytem ředitele se samostatným schodištěm z ulice. V dobovém stylu byla upravena fasáda východního křídla směrem do parku s novými okny a balkonem na konzolách. V nádvoří byl u severního křídla přistavěn další balkon s balustrovým zábradlím, uvažovalo o kašně, která se nakonec nerealizovala.
V r. 1914 byl na zámku zřízen vojenský lazaret (nemocnice) a v r. 1918 zdejší vojenská posádka měla asi 800 mužů.
V roce 1929 byl státním památkovým úřadem prohlášen zámek za historickou památku.
V r. 1939 byl rodině Kernů – která se hlásila k židovské víře – majetek se zámkem nacisty zabaven a přešel pod správu tzv. osidlovací společnosti (Aussiedlung Geselschaft).

 

Comments are closed.

Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku