Fünfkirchenové
22.3.2018
Vchynští z Tetova (dnes rod Kinských)
22.3.2018

Slavatové

Roku 1615 zvelebené panství se zámkem koupila paní Lucie Otýlie z Hradce, provdaná za Viléma hraběte Slavatu, která je poté odkázala svému synovi Adamu Pavlu Slavatovi jako svatební dar. Adam Pavel Slavata se po rozvodu s mladou Marií Eggenbergovou – dcerou říšského knížete, se kterou se oženil už v jejich devíti letech – vzdal kariéry ve Vídni a uchýlil se do Bystřice. Tu také upřednostňoval před Jindřichovým Hradcem. Za jeho éry nastal největší rozvoj bystřického panství a zámku. Během jeho panství byl v r. 1626 znovu obnoven zničený klášter Paulánů v nedalekém Klášteře, do kterého povolal nové mnichy až z Burgundska. V r. 1629 založil Nové předměstí města Nové Bystřice zvané soukenické, především pro nové osadníky pro zpracování vlny vně hradeb na východ od zámku. Roku 1637 založil nedaleko pro horníky ze Saska a Rudolfova městečko Hůrky k těžbě sirného kyzu, kterému udělil městská práva (je dnes jako obec součástí Nové Bystřice). V r. 1651 s velkým úsilím opravil požárem poničený zámek do reprezentační podoby, kterou velmi oceňoval český jezuita Bohuslav Balbín při své návštěvě.
Svou lásku k městu a panství vyznal Adam Pavel tím, že nechal po své smrti zazdít své srdce ve schránce v kostele sv. Petra a Pavla. Srdce, o jehož přesném umístění se nevědělo, se podařilo náhodně objevit a zachránit před zkázou při rekonstrukci v roce 1997. Slavatové zde vládli až do vymření rodu po meči r. 1693, kdy panství přechází s Kateřinou Terezií Slavatovou na významný rod Fünfkirchenů, kteří vlastnili také nedaleký Chlum u Třeboně.

Comments are closed.

Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku