Loubal František
5.4.2018
Slavatové
22.3.2018

Fünfkirchenové

Na konci 17. století – asi při převzetí r. 1693 Fünfkircheny – byly v tomto zámku pokoje – šatna, (šatnice), velká síň – sál, světnice Adamova, světnice děveček, světnice hejtmanova, horní tabulnice pro úředníky, horní tabulnice pro panstvo, komora, světnice Petrova, pokoj, světnice Ferdinandova, Leopoldova, komora, 4 světničky při chodbě, komora, světnice lokajů s komorou, sv. sloužícího, který na stůl prostíral, kuchyně, spíž, čeledník, kancelář, světnice nad branou a vrátnice.
Od r. 1748 svatbou s Antonií Fünfkirchenovou přechází panství se zámkem na Karla hraběte Clary – Aldringena. Za jeho panství r. 1774 zámek a celé město kromě 3 domů vyhořely. Zámek už se nepodařilo po tomto požáru plně obnovit, a tak od r. 1779 bydlí zde panstvo už jen v létě, v zimě pak ve Vídni. Hrabě zde založil také první soukenické továrny a tiskárny na kartounové tkaniny. Hraběnka Antonie byla marnotratná a pověst o zlé hraběnce a prokletém prstenu, která se zde vypráví, je právě o ní. Paulánský klášter v nedalekém Klášteře obnovený po zničení Adamem Pavlem Slavatou byl Josefem II. jako mnoho dalších „nepotřebných“ klášterů roku 1785 zrušen. Chátrající zámek za pozdějších majitelů z rodu Fünfkirchenů spravovaný z jejich sídla v Chlumu u Třeboně se nepodařilo zvelebit.

Comments are closed.

Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku