Lobkovitzové
22.3.2018
Vítkovci Sezemovi z Landštejna
5.4.1400

Krajířové z Krajku

Volfgang Krajíř, který byl již příslušník umírněné strany podobojí a příznivec kališnického krále Jiřího z Poděbrad (†1491), založil v blízkosti hradu před r. 1490 kapli sv. Barbory jako součást obnoveného kostela sv. Petra a Pavla a nechal postavit Staré předměstí (Alte Vorstadt).
Roku 1493 přišel na Novobystřicko paulánský řád, který zde založil klášter. Ten byl r. 1533 zničen sektou novokřtěnců, kteří klášter během mše přepadli a 40 mnichů spolu s věřícími z okolí zavraždili. V r. 1550 bylo město Bystřice zapsáno do obnovených desek zemských, které v Praze při velkém požáru hradu a Hradčan shořely, a to již s novým názvem Nová Bystřice používaným ale už dříve od r. 1541. Roku 1575 vymřel rod Krajířů z Krajku po meči a zadlužené panství se dostalo do rukou Lobkoviczů.

 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku