Krajířové z Krajku
22.3.2018
Zöbingové
5.4.2018

Vítkovci Sezemovi z Landštejna

Roku 1282 se pak stalo bystřické panství součástí Čech, neboť připadlo Vítkovci Sezemovi z Landštejna. Hrad v románsko – gotické podobě vznikl pravděpodobně už za těchto prvníchVítkovců asi na konci 13. století na základech původního objektu neznámého tvaru asi zatím jako jednokřídlý objekt spojený s uzavřeným nádvořím. Pozůstatky jsou patrné ve sklepích v části východního křídla dnešního zámku, kde jsou výrazně silnější zdi než v dalších křídlech nejstarší části zámku. Hrad byl bezprostředně napojen na městské hradby, jejichž části jsou patrné dodnes prakticky. Obranný systém byl doplněn vodním příkopem a rybníkem na východní straně, který se v případě nebezpečí vypustil a naplnil příkopy vodou a bahnem.
Další majitel bystřického panství s městem i hradem Landštejnem pán Vilém z Landštejna rebeloval proti Janu Lucemburskému, který roku 1318 celé panství vyplenil, čímž způsobil lokální hladomor. Vilém z Landštejna ale později názory změnil a stal se královým rádcem, takže Jan Lucemburský roku 1341 povýšil Bystřici na město, což je zároveň první zmínka o městě Bystřici.

 

Comments are closed.

Aktuální dění do vaší e-mailové schránky. Buďte v obraze

Novinky o tom, co nového se děje na zámku